Serdeczna Osada

Terminy turnusów na Serdeczną Osadę 2020

 

 

Zapraszamy na stronę Serdecznej Osady: facebook.com/serdecznaosada

Serdeczna Osada im. Świętej Rity – parafialny ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny, położony 10 km od Śremu, między Mórką a Mełpinem. Powstała z pragnienia wyjścia z miasta. Nie po to, by uciekać – lecz by powracać lepszym i serdeczniejszym. Jest własnością Parafii Najświętszego Serca Jezusa w Śremie. Od lata 2002 roku w Serdecznej Osadzie organizowane są wakacyjne obozy dla dzieci. Przyjeżdża ich tu coraz więcej – ponad 300 dziewczynek i chłopców każdego roku. Spędzają swoje wakacje pod troskliwym okiem księdza Proboszcza jako komendanta obozu, animatorów-wolontariuszy pełniących rolę wychowawców i szerokiego grona ludzi dobrej woli, bezinteresownie pracujących w obozowisku. Czas spędzany w Serdecznej Osadzie wypełniony jest śpiewem, tańcem, sportem – lecz nie jest on tylko odpoczynkiem, ale także formacją. Codziennie odprawiana jest Msza św., odbywają się godziny biblijne, każdego roku realizowany jest inny program formacyjny

„Serdeczna Osada, dzieciaków gromada 
tutaj Boga wychwalamy 
i przyjemnie czas spędzamy…”

Osada jest w jakimś sensie nadzieją – że dobro, którym tu się nasiąknie, poniesie się dalej, że poniesie się je z powrotem do miasta …

 

fot. Przemek Kwiatkowski