Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Duszpasterze pracujący w Parafii

PROBOSZCZOWIE

ks. kan. Bogdan Elegańczyk

1976 - 1999

WIKARIUSZE

ks. Andrzej Najdek

1976 -1981

ks. Ryszard Penczyński

1977 - 1981

ks. Antoni Ratajczak

1979 - 1983

ks. Grzegorz Przybysz

1981 - 1983

ks. Tadeusz Osiński

1981 – 1983

ks. Edward Przybylak

1983 – 1984

ks. Krzysztof Rzeszowski

1983 – 1985

ks. Marian Podlarz

1984 – 1985

ks. Rafał Czerniejewski

1983 – 1986

ks. Rafał Jaśkiewicz

1986 – 1988

ks. Eugeniusz Leosz

1985 – 1989

ks. Narcyz Skorupski

1986 – 1989

ks. Tomasz Kurkowiak

1988 – 1992

ks. Mariusz Dudkiewicz

1989 – 1992

ks. Bogdan Kasperek

1989 – 1992

ks. Szczepan Szymendera

1989 – 1992

ks. Tomasz Sobolewski

1992 – 1994

ks. Dariusz Salski

1992 – 1996

ks. Hieronim Murawa

1996 – 1997

ks. Zbigniew Piotrowski

1994 – 1998

ks. Krystian Sobczak

1995 – 1998

ks. Adam Kalbarczyk

1996 – 1998

ks. Wojciech Mądry

1998 – 1998

ks. Krzysztof Burwiel

1997 – 1999

ks. Jarosław Kaczmarek

1998 – 1999

ks. Sławomir Andrée

1998 – 1999

ks. Hieronim Hała

1998 – 1999

ks. Grzegorz Szafraniak

1999 – 2002

ks. Jędrzej Piasek

1999 – 2004

ks. Piotr Zawidzki

2002 – 2004

ks. Paweł Smuszkiewicz

1999 – 2005

ks. Krzysztof Borowicz

2004 – 2006

ks. Wojciech Silski

2005 – 2006

ks. Tomasz Morzycki

2005 – 2007

ks. Robert Ławniczak

2004 – 2009

ks. Mirosław Skórnicki

2007 – 2011

ks. Robert Bach

2006 – 2011

ks. Tomasz Agatowski

2011 - 2013

ks. Piotr Świerczyński

2009 - 2014

ks. Łukasz Słociński

2011 - 2016

ks. Jacek Konieczny

2013 - 2016

ks. Marcin Stanisławski

2014 - 2016

ks. Łukasz Maćkowiak

2016 - 2019

ks. Jacek Maciudziński

2016 - 2021

ks. Karol Wachowiak

2020 - 2021

ks. Michał Pękal

2016 - 2022

PROBOSZCZOWIE

ks. kan. Bogdan Elegańczyk

ks. kan. Ryszard Adamczak

1976 – 1999

1999 – obecnie

WIKARIUSZE

ks. Andrzej Najdek

ks. Ryszard Penczyński

ks. Antoni Ratajczak

ks. Grzegorz Przybysz

ks. Tadeusz Osiński

ks. Edward Przybylak

ks. Krzysztof Rzeszowski

ks. Marian Podlarz

ks. Rafał Czerniejewski

ks. Rafał Jaśkiewicz

ks. Eugeniusz Leosz

ks. Narcyz Skorupski

ks. Tomasz Kurkowiak

ks. Mariusz Dudkiewicz

ks. Bogdan Kasperek

ks. Szczepan Szymendera

ks. Tomasz Sobolewski

ks. Dariusz Salski

ks. Hieronim Murawa

ks. Zbigniew Piotrowski

ks. Krystian Sobczak

ks. Adam Kalbarczyk

ks. Wojciech Mądry

ks. Krzysztof Burwiel

ks. Jarosław Kaczmarek

ks. Sławomir Andrée

ks. Hieronim Hała

ks. Grzegorz Szafraniak

ks. Jędrzej Piasek

ks. Piotr Zawidzki

ks. Paweł Smuszkiewicz

ks. Krzysztof Borowicz

ks. Wojciech Silski

ks. Tomasz Morzycki

ks. Robert Ławniczak

ks. Mirosław Skórnicki

ks. Robert Bach

ks. Tomasz Agatowski

ks. Piotr Świerczyński

ks. Łukasz Słociński

ks. Jacek Konieczny

ks. Marcin Stanisławski

ks. Łukasz Maćkowiak

ks. Jacek Maciudziński

ks. Michał Pękal

ks. Karol Wachowiak

ks. Łukasz Bąbelek

1976 – 1981

1977 – 1981

1979 – 1983

1981 – 1983

1981 – 1983

1983 – 1984

1983 – 1985

1984 – 1985

1983 – 1986

1986 – 1988

1985 – 1989

1986 – 1989

1988 – 1992

1989 – 1992

1989 – 1992

1989 – 1992

1992 – 1994

1992 – 1996

1996 – 1997

1994 – 1998

1995 – 1998

1996 – 1998

1998 – 1998

1997 – 1999

1998 – 1999

1998 – 1999

1998 – 1999

1999 – 2002

1999 – 2004

2002 – 2004

1999 – 2005

2004 – 2006

2005 – 2006

2005 – 2007

2004 – 2009

2007 – 2011

2006 – 2011

2011 – 2013

2009 – 2014

2011 – 2016

2013 – 2016

2014 – 2016

2016 – 2019

2016 – 2021

2016 – obecnie

2020 – obecnie

2021 – obecnie

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
12:45
19:00

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00 
18:30