• ks. mgr lic. Artur ANDRZEJEWSKI – dot. proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu – mianowany proboszczem parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu – 1.08.2022
 • ks. mgr Szymon ANTCZAK – dot. wikariusz parafii pw. św. Kazimierza w Lesznie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach – 25.08.2022
 • ks. mgr lic. Tadeusz BARANOWSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach – mianowany wikariuszem parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu – 25.08.2022
 • ks. mgr lic. Wojciech BONK – dot. wikariusz parafii pw. św. Józefa w Lesznie – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu – 25.08.2022
 • o. Paweł BURDA CSsR – na wniosek prowincjała Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela o. Janusza Soki CSsR – mianowany wikariuszem parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu – 1.08.2022
 • ks. mgr Jan CIEŚLAK – dot. wikariusz parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu – mianowany duszpasterzem akademickim w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu oraz do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu – 25.08.2022
 • ks. mgr lic. Marcin ĆMIL – dot. wikariusz parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach – 25.08.2022
 • ks. mgr lic. Paweł CZWOJDRAK – dot. wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Bojanowie – mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie – 25.08.2022
 • ks. mgr lic. Krystian FRĄCKOWIAK – dot. do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Krobi – 25.08.2022
 • ks. mgr lic. Marek FRĄCKOWIAK – dot. wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Kórniku-Bninie – 25.08.2022
 • ks. mgr Marcin GAWARZEWSKI – dot. wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie – 25.08.2022
 • ks. mgr Rafał GROMADECKI – dot. wikariusz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku – 25.08.2022
 • ks. dr Łukasz GRYS – dot. wikariusz parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu – 25.08.2022
 • ks. kan. mgr lic. Leszek GRZELAK – dot. proboszcz parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Dłużynie – przejdzie w stan spoczynku – 1.08.2022
 • ks. mgr Hieronim HAŁA – dot. do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach – skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Narodzenia NMP w Poniecu – 25.08.2022
 • ks. mgr Maciej JANKOWIAK – dot. proboszcz parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników w Poznaniu – mianowany proboszczem parafii pw. św. Marcina Biskupa w Bukówcu Górnym i parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie – 1.08.2022
 • ks. mgr lic. Marek KANTECKI – dot. proboszcz parafii pw. św. Marcina w Bukówcu Górnym – przejdzie w stan spoczynku – 1.08.2022
 • ks. mgr lic. Mateusz KAŹMIERCZAK – dot. wikariusz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego w Wolsztynie – 25.08.2022
 • ks. mgr Łukasz KLIMEK SChr – na wniosek wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Bogusława Burgata SChr – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi Królowej Wawelskiej w Poznaniu – 22.08.2022
 • ks. mgr Damian KOPER – dot. wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP w Poniecu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu, skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym UAM – 25.08.2022
 • ks. mgr Szymon KOSMALA – dot. wikariusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kostrzynie – 25.08.2022
 • ks. Ryszard KUCHTA – dot. proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kąkolewie – przejdzie w stan spoczynku – 1.08.2022
 • ks. mgr Tomasz KULKA – dot. proboszcz parafii pw. Święcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicy-Morasku – mianowany proboszczem parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników w Poznaniu – 1.08.2022
 • o. Dariusz LASKOWSKI OSPPE – na wniosek ojca generała zakonu paulinów Armolda Chrapkowskiego OSPPE mianowany proboszczem parafii pw. św. Marcina i św. Wincentego M. w Skórzewie oraz proboszczem parafii pw. bł. Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie – 1.08.2022
 • ks. mgr Marcin LEWANDOWSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego w Wolsztynie – mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy – 25.08.2022
 • ks. Włodzimierz LISEK – dot. proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Drzeczkowie – przejdzie w stan spoczynku – 1.08.2022
 • ks. mgr Wojciech LISEK – dot. wikariusz parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu – 25.08.2022
 • ks. mgr Marcin MAŃCZAK – dot. wikariusz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu – 25.08.2022
 • ks. kan. mgr Mariusz MARCINIAK – dot. proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku – 1.08.2022
 • ks. mgr Paweł MATUSZEWSKI – dot. wikariusz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu – 25.08.2022
 • ks. mgr lic. Piotr MATUSZEWSKI – dot. proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku – mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Kąkolewie – 1.08.2022
 • ks. mgr lic. Marek NIEMIR – dot. proboszcz parafii pw. św. Marcina i św. Wincentego M. w Skórzewie i proboszcz parafii pw. bł. Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu – 1.08.2022
 • ks. mgr lic. Michał NOWACKI – dot. wikariusz parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach – 1.08.2022
 • ks. mgr Tomasz NOWAK – dot. proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomicku oraz  parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie – mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Bojanowie – 1.08.2022
 • ks. mgr Michał PĘKAL – dot. wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie – mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu – 25.08.2022
 • ks. dr Adam PIECKENHAGEN – dot. wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Krobi – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu – 25.08.2022
 • ks. mgr lic. Marcin PRZYBYLSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu – 25.08.2022
 • ks. mgr lic. Radosław RAKOWSKI – skierowany do organizacji parafii na os. Polanka – 25.03.2022
 • ks. mgr Zbigniew REGUCKI SChr – na wniosek wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Bogusława Burgata SChr zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Królowej Wawelskiej w Poznaniu – 1.07.2022
 • ks. kan. mgr Tomasz REN – dot. proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu – mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – 1.08.2022
 • ks. mgr Jacek ROSZKOWSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu – mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu – 25.08.2022
 • ks. mgr Sławomir RZEPKA – dot. wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie – 25.08.2022
 • ks. mgr Wojciech RZEŹNIK – dot. proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Bojanowie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Dłużynie – 1.08.2022
 • ks. mgr lic. Marcin SKOWRON – dot. wikariusz parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – 25.08.2022
 • o. Przemysław SOBCZAK OSPPE – na wniosek ojca generała zakonu paulinów Arnolda Chrapkowskiego OSPPE – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina i św. Wincentego M. w Skórzewie – 1.08.2022
 • ks. mgr Przemysław SOBOL – dot. do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Kazimierza w Jerce – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Lesznie – 25.08.2022
 • ks. dr Jarosław STASZEWSKI SChr – na wniosek wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Bogusława Burgata SChr – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Królowej Wawelskiej w Poznaniu – 1.07.2022
 • ks. mgr Krzysztof STEFAŃSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kazimierza w Lesznie – 25.08.2022
 • ks. mgr Paweł SZKODA – dot. wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kostrzynie – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu – 25.08.2022
 • ks. mgr Mateusz SZKUDLAREK – dot. wikariusz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu – 25.08.2022
 • o. Piotr ŚWIERCZOK CSsR – na wniosek prowincjała Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela o. Janusza Soki CSsR – mianowany proboszczem parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu – 1.08.2022
 • ks. mgr lic. Rafał WALID – dot. wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu – 25.08.2022
 • o. Krzysztof WĄSIEWICZ CSsR – na wniosek prowincjała Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela o. Janusza Soki CSsR – mianowany kapelanem w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu przy ul. Wrzoska 1 – 1.08.2022
 • ks. mgr Marcin WOJCIECHOWSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu – mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – 25.08.2022
 • ks. mgr Dawid WOJDOWSKI – dot. wikariusz parafii pw. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie – 25.08.2022
 • ks. prał. Wojciech WOLNIEWICZ – dot. proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu – przejdzie w stan spoczynku – 1.08.2022
 • ks. mgr Jurand ŻELISŁAWSKI – skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej – nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • ks. mgr lic. Jarosław ŻURAWSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu – 25.08.2022