Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

X Tydzień Wychowania – „Budujmy więzi”

Dodano: 13.09.2020

„Budujmy więzi” – to hasło tegorocznego X Tygodnia Wychowania, który potrwa od 13 do 19 września. W tym czasie szkolne katechezy będą omawiać m.in. znaczenie odpowiedzialności za własne słowa oraz postawy dialogu jako formy komunikacji eliminującej uprzedzenia i stereotypy. Inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego KEP ma być wyrazem troski o dobro młodzieży i dzieci oraz zwracać uwagę na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy.

Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy matką, ojcem a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia.

Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w życiu. Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi. Problematyka ta będzie przedmiotem refleksji podejmowanej w ramach X Tygodnia Wychowania w dniach od 13 do 19 września.

W tym roku przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko nazywało go „Wujkiem”), a później w czasie 27 lat jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przebaczenie skierowana do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z uczonymi reprezentującymi różne kierunki myślenia – to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizował swój pontyfikat. Sam Papież był mistrzem w nawiązywaniu relacji.

Pomoce do zastosowania w ramach Tygodnia Wychowania – w związku z sytuacją epidemiczną – w tym roku są udostępniane diecezjom i wszystkim zainteresowanym tylko w formie elektronicznej. Obok tradycyjnych tekstów do użytku w czasie liturgii, konspektów lekcji i konferencji zostały opracowane również materiały audiowizualne.

Odpowiedzialnym za przygotowanie materiałów na Tydzień Wychowania jest ks. Marek Studenski, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Katecheza przygotowana dla dzieci młodszych wskazuje na znaczenie wychowania do odpowiedzialności za własne słowa, ukazuje też uczniom wartości słowa mówionego i pisanego w relacjach międzyludzkich w świetle przykazania miłości Boga i bliźniego. Uczeń zaznajomiony z katechezą powinien znać treść przykazań miłości i wiedzieć, że są one najważniejsze. Powinien także rozumieć, że słowo mówione i pisane pozwala ludziom porozumiewać się między sobą.

Wiedza zasięgnięta w trakcie katechezy dla dzieci starszych pozwala natomiast podawać uczniowi źródła budowania prawdziwych relacji z Bogiem i ludźmi, takie jak przykazania miłości, Dekalog, uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Kształtuje też takie postawy jak gotowość niesienia bezinteresownej pomocy czy odnoszenie się z szacunkiem do Boga i bliźniego.

Z kolei katecheza dla uczniów szkół ponadpodstawowych kładzie nacisk na wyjaśnienie znaczenia postawy dialogu, w tym istoty dialogu międzyludzkiego i ekumenicznego. Zwraca uwagę m.in. na trzy aspekty dialogu: rozmowę, wzajemne poznanie i współpracę. Prezentuje też dialog jako formę komunikacji eliminującej uprzedzenia i stereotypy. Kształtuje ponadto społeczne postawy: wzajemnego szacunku, współpracy i tolerancji.

Jako środki dydaktyczne wykorzystuje m.in. Pismo Święte, “YouCat” – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Deklarację „Nostra aetate”, krzyżówki i wybrane fragmenty tekstów, w tym m.in. “Przekroczyć próg nadziei” Jana Pawła II.

Tygodniowi Wychowania towarzyszy co roku list pasterski Episkopatu Polski. Zostanie on odczytany 6 września w kościołach w całym kraju.

Tydzień Wychowania obchodzony jest od 2011 r. Jest to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Na tę okoliczność przygotowywane są pomoce katechetyczne dostępne na stronie, a także płyta z prelekcjami. Biskupi wystosowują list pasterski.

Tydzień Wychowania jest obchodzony we wrześniu każdego roku. Strona Tygodnia Wychowania działa przez cały rok, prezentując materiały przydatne w misji nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i tych wszystkich, którym prawdziwy i pełny rozwój dzieci i młodzieży leży na sercu.

Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania.

 

Zobacz także...

Turnus I półkoloni zostaje odwołany

Zobacz więcej

Zapraszamy na Piknik Parafialny na Serdecznej Osadzie 7 lipca

Zobacz więcej

Msze, spowiedź i biuro w czasie wakacji

Zobacz więcej

Zbiórka pieniędzy na windę dla potrzebującego

Zobacz więcej

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
20:30

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00 
18:30