Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia w piątek Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze św. według porządku niedzielnego. Jest to zarazem I Piątek miesiąca, dzieci które przystępują przez 9 pierwszych piątków miesiąca do Komunii św., prosimy aby po Mszach świętych zgłaszały się do zakrystii po podpis.