Zapraszamy na wypoczynek w Serdecznej Osadzie 2018

• Dziewczynki starsze (od klasy 5 SP) – 25.06.2018 – 4.07.2018 (600 zł)
• Chłopcy starsi (od klasy 5 SP) – 5.07.2018 – 14.07.2018 (600 zł)
• Chłopcy i dziewczynki z SP – obóz PŁYWACKI – 15.07.2018 – 24.07.2018 (750 zł)
• Chłopcy i dziewczynki z SP – obóz artystyczno-muzyczny z nauką: tańca, malowania oraz gry na instrumencie) – 25.07.2018 – 3.08.2018 (750 zł)
• Dziewczynki i chłopcy młodsi (do klasy 4 SP) – 4.08.2018 – 12.08.2018 (600 zł)