Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.  (KKK 1536)

POWOŁANI Z NASZEJ WSPÓLNOTY

ks. Andrzej Strugarek (święcenia: 1984)
ks. Jacek Pietrzak OCD (święcenia: 1991)
ks. Błażej Barczak (święcenia: 1993)
ks. Dariusz Paterczyk (święcenia: 1995)
ks. Roman Rachmajda OCD (święcenia: 1995)
ks. Robert Ratajczak SVD (święcenia: 1997)
ks. Artur Włodarczak (święcenia: 2001)
ks. Robert Zając (święcenia: 2001)
ks. Adam Szczaniecki (święcenia: 2005)
ks. Marcin Cabaj (święcenia: 2006)
ks. Waldemar Bączkowski (święcenia: 2008)
 .
.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

Strona Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu – asd.poznan.pl

Warunki wstąpienia na drogę formacji seminaryjnej lub zakonnej przygotowującej do przyjęcia sakramentu święceń Kapłańskich:

  • Rozeznanie charyzmatu powołania – w jaki sposób chciałbym całkowicie oddać się na służbę Bogu i ludziom? (zarówno kapłaństwo diecezjalne, jak i każdy zakon ma specyficzny charakter posługiwania ludziom nazywany charyzmatem).
  • Ukończenie szkoły średniej i zdobycie świadectwa maturalnego.
  • Stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwalający na posługiwanie innym. (badania lekarskie).
  • Opinia księdza proboszcza własnej parafii oraz katechety uczącego religii w ostatniej klasie.
  • Wolność od wcześniejszych ślubów lub zobowiązań.