Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Papież na Dzień Pokoju: budujmy kulturę troskliwości

Dodano: 18.12.2020

Do krzewienia troski o siebie nawzajem i o stworzenie, budowania społeczeństwa opartego na relacjach braterstwa a także przezwyciężania obojętności, odrzucenia i konfrontacji wezwał Ojciec Święty w orędziu na 54. Światowy Dzień Pokoju. Będzie on obchodzony 1 stycznia 2021 roku pod hasłem: „Kultura troskliwości jako droga do pokoju”.

Na wstępie Franciszek złożył życzenia politykom, zwierzchnikom religijnym, wiernym i ludziom dobrej woli, aby „w tym roku ludzkość postępowała na drodze braterstwa, sprawiedliwości i pokoju między osobami, wspólnotami, narodami i państwami”.

Następnie papież zaznaczył, że rok 2020 był naznaczony pandemią Covid-19, pogłębiając także kryzys klimatyczny, żywnościowy, gospodarczy i migracyjny, oraz sprawiając ogromne cierpienia i trudności. Przypomniał, o osobach które padły ich ofiarami a także o tych, które aktywnie włączyły się w przezwyciężenie tych zjawisk, zwłaszcza lekarzach i pracownikach służby zdrowia. Ojciec Święty zaapelował do decydentów, aby zapewniono dostęp do szczepionek przeciwko koronawirusowi najuboższym i najbardziej wrażliwym. Zauważył, że „obok licznych świadectw miłości i solidarności, nabierają niestety nowego rozmachu różne formy nacjonalizmu, rasizmu, ksenofobii, a nawet wojny i konflikty, siejące śmierć i zniszczenie”. W tym kontekście podkreślił znaczenie obranego tematu 54. Światowego Dnia Pokoju: „Kultura troskliwości jako droga do pokoju”.

Franciszek przypomniał, że źródłem powołania do troskliwości jest Bóg Stwórca i Jego plan dla rodzaju ludzkiego. On także jest wzorem troskliwości. Wskazał, iż postawę troskliwości dostrzegamy również w misji Jezusa i Jego uczniów.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie zasad nauki społecznej Kościoła jako podstawy kultury troskliwości. Są to promowanie godności i praw osoby, pamiętając że każda osoba ludzka jest celem sama w sobie, a nigdy nie jest narzędziem. Następnie troska o dobro wspólne, nakazująca, by nasze plany i wysiłki zawsze uwzględniały skutki dla całej rodziny ludzkiej. Kolejną z nich jest solidarność, wyrażająca w konkretny sposób umiłowanie drugiego człowieka. Wreszcie troska i ochrona stworzenia, nie zapominając zarazem o „czułości, współczuciu i trosce o człowieka”.

Papież wspomniane zasady określił mianem „kompasu” służącego wspólnemu kursowi i wyeliminowaniu wielu nierówności społecznych. Zaznaczył, że ma on też służyć kształtowaniu relacji między państwami, „które powinny być inspirowane braterstwem, wzajemnym szacunkiem, solidarnością i przestrzeganiem prawa międzynarodowego”. W tym kontekście podkreślił konieczność ochrony i propagowania podstawowych praw człowieka oraz poszanowania prawa humanitarnego. Przypominając o licznych konfliktach po raz kolejny Franciszek wezwał do „utworzenia z pieniędzy przeznaczanych na broń i inne wydatki wojskowe «Globalnego Funduszu» w celu definitywnego wyeliminowania głodu i przyczynienia się do rozwoju krajów najuboższych!”.

Ojciec Święty wskazał na konieczność wychowania do kultury troskliwości. Podkreślił rolę jaką w tej dziedzinie odgrywa rodzina, szkoła i uniwersytet oraz religie. Zaapelował o zapewnienie edukacji „bardziej otwartej i integrującej, zdolnej do cierpliwego słuchania, konstruktywnego dialogu i wzajemnego zrozumienia”.

Na zakończenie Franciszek zaznaczył, że kultura troskliwości jest uprzywilejowanym sposobem budowania pokoju. „Wspólnie pracujmy nad tym, by podążać naprzód w kierunku nowego horyzontu miłości i pokoju, braterstwa i solidarności, wzajemnego wsparcia i akceptacji. Nie ulegajmy pokusie braku zainteresowania innymi, zwłaszcza najsłabszymi, nie przyzwyczajajmy się do odwracania wzroku, ale codziennie, konkretnie angażujmy się w tworzenie jednej wspólnoty, składającej się z braci, którzy się akceptują, troszcząc się o siebie nawzajem” – zaapelował Ojciec Święty w swoim orędziu na 54. Światowy Dzień Pokoju.

ekai.pl

Zobacz także...

Turnus I półkoloni zostaje odwołany

Zobacz więcej

Zapraszamy na Piknik Parafialny na Serdecznej Osadzie 7 lipca

Zobacz więcej

Msze, spowiedź i biuro w czasie wakacji

Zobacz więcej

Zbiórka pieniędzy na windę dla potrzebującego

Zobacz więcej

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
20:30

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00 
18:30