Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Opublikowano Nowe Roczniki Statystyczne

Dodano: 26.03.2020

Staraniem Centralnego Urzędu Statystycznego Kościoła ukazały się dziś Annuario Pontificio 2020 oraz Annuarium Statisticum Eccleasiae 2018, czyli roczniki statystyczne przedstawiające dane liczbowe dotyczące Kościoła Katolickiego na koniec 2018 roku.

Dane statystyczne Annuarium Statisticum Ecclesiae odnoszące się do roku 2018, pozwalają wskazać główne trendy wpływające na zmieniający się obraz Kościoła katolickiego w świecie w ciągu ostatnich pięciu lat.

Zakres badanych zjawisk pokazuje z wystarczającą jasnością, iż w latach 2013–2018 nastąpił spadek znaczenia krajów europejskich oraz Ameryki Północnej i tak:

  • w latach 2013-2018 na świecie odnotowano wzrost procentowy ochrzczonych katolików o prawie 6%. W tym samym okresie czas ich liczba wzrosła z prawie 1 254 milionów do 1 329 milionów;
  • liczba biskupów na świecie wzrosła o ponad 3,9% w latach 2013-2018, z 5 173 do 5 377;
  • tendencja odnosząca się do liczebności prezbiterów wydaje się raczej rozczarowująca, pokazując zmniejszenie się ich liczby o 0,3% i to w ostatnim okresie badania statystycznego. W rzeczywistości liczba księży wzrosła ogółem o 1400 jednostek w ciągu pierwszych dwóch lat i ustabilizowała się, aby następnie odnotować spadek w ciągu ostatnich trzech lat;
  • wciąż widoczny jest kryzys wśród zakonników niebędących kapłanami i niepokojące jest to, że nadal spada ich liczba w świecie. W rzeczywistości grupa ta skurczyła się o prawie 8% w latach 2013-2018 od przeszło 55 tys. do mniej niż 51 tys.na końcu okresu;
  • również w przypadku zakonów żeńskich obserwuje się silnie spadającą dynamikę ze spadkiem o 7,5% w badanym okresie. W rzeczywistości całkowita liczba zakonnic spadła z prawie 694 tysięcy w 2013 roku do mniej niż 642 tysięcy pięć lat później;
  • ogólna liczba seminarzystów utrzymuje powolną i stopniową tendencję do kurczenia się. Liczba kandydatów do kapłaństwa na całym świecie wynosiła w 2013 r. 118 251 mężczyzn, a w 2018 r. 115 880 – różnica wynosi -2,0%.

Szybko ewoluującą kościelną rzeczywistością nadal są diakoni stali, których liczba zmienia się dynamicznie zarówno w skali całego świata, jak i na poszczególnych kontynentach. Ich liczba z 43 195 w 2013 r. wzrosła o 10% w ciągu pięciu lat do liczby 47 504.

Przypomnijmy, że na koniec roku 2017 diakonów stałych na świecie było 46 894, dziś zaś (na koniec 2018 r.) to 47 504 (+610). Również dynamika przyrostu liczby diakonów była w 2018 roku wyższa w stosunku do roku ubiegłego niż dynamika dla roku 2017, która wówczas wynosiła +582 diakonów. W Polsce w tym samym okresie (2013-2018) liczba wyświęconych diakonów stałych Kościoła katolickiego wzrosła o 190% (od 10 do 29 diakonów).

Zobacz także...

Mamy dwóch nowych szafarzy

Zobacz więcej

Jubileusz 25-lecia posługi czterech naszych szafarzy

Zobacz więcej

Zapraszamy dzieci na Serdeczną Osadę

Zobacz więcej

Rekolekcje „Adoratio” w Niepokalanowie

Zobacz więcej