Okres Komunii Wielkanocnej do 14 września

Czas Komunii wielkanocnej został przedłużony w Archidiecezji Poznańskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego (14.09).
Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.