Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Dodano: 01.05.2022

Od 1 do 7 maja trwać będzie XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny rozpoczynający się Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. To inicjatywa, która ma inspirować do częstszego indywidualnego i wspólnotowego sięgania po Słowo Boże. – Aktualny kontekst wojenny mówi nam dużo o potrzebie sięgania po Słowo Boże, aby kształtować w sobie ducha solidarności, braterstwa, ofiarności, a przede wszystkim ducha pokoju – wyjaśnia KAI ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

W dniach 1-7 maja obchodzimy XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który jak co roku ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo Święte. Poprzez intronizację Biblii, konferencje, celebracje oraz spotkania kręgów biblijnych ma ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i parafii.

Tematem Tygodnia Biblijnego są słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Chcemy szczególnie dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa – zapowiadają organizatorzy z Dzieła Biblijnego.

W ramach tegorocznej odsłony tej inicjatywy czytane będą wybrane fragmenty Ewangelii według Łukasza, powszechnie zwanej Ewangelią Miłosierdzia – wyjaśnia w rozmowie z KAI ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. W tejże Ewangelii Jezus aż dwa razy mówi o pokoju. Najpierw, gdy wysyła 72 uczniów (ta liczba nawiązuje do ludów świata wyliczonych w Księdze Rodzaju), aby głosili Ewangelię. Wyjaśnia im, aby głosząc ją, nieśli pokój – „pokój temu domowi” (Łk 10,5).

– Pan Jezus łączy ten dar pokoju rozumianego w kontekście całego Pisma Świętego jak dar szczodrości Bożej, Bożego błogosławieństwa i mocy oraz pomyślności, która pochodzi od Boga, z głoszeniem Ewangelii. Mają ją głosić u siebie osoby, rodziny, narody, które otrzymywać będą dar pokoju od Boga. W Piśmie Świętym pokój to nie jest jedynie brak wojny, konfliktów, nienawiści. Pojęcie „szalom”, pokoju jako życzenia dotyczy tego, co my nazywamy błogosławieństwem Bożym – wyjaśnia ks. prof. Witczyk.

Drugi raz o pokoju w Ewangelii św. Łukasza Chrystus mówi podczas spotkania Zmartwychwstałego z Apostołami, gdy pozdrawia ich słowami „Pokój wam!” (Łk 24,36). Dar pokoju jest owocem przyjścia i przyjęcia Chrystusa Zmartwychwstałego, a więc owocem wiary w Jego osobę. – Widzimy zatem, że dar pokoju przerasta nasze teraźniejsze pojmowanie kwestii konfliktu zbrojnego lub innych sytuacji krzywdy, niesprawiedliwości, buntu. Te są łamaniem sprawiedliwości Bożej i międzyludzkiej, natomiast dar pokoju jest bardziej rozumiany jako Boża łaskawość i dobroć, przekładająca się oczywiście na jak najbardziej godny poziom życia człowieka. Wojna bowiem jest sytuacją zupełnie niegodną człowieka, wręcz przeciwnie: niszczy tę godność, zagrażając jego życiu, które jest podstawowym darem Bożym – tłumaczy ks. prof. Witczyk.

– Aktualny kontekst wojenny, który przeżywamy, związany też z kontekstem egoizmu, jaki dostrzegamy w postawie niektórych państw i narodów w Europie, mówi nam bardzo dużo o potrzebie sięgania po Słowo Boże po to, aby kształtować w sobie ducha solidarności, braterstwa, ofiarności, a przede wszystkim ducha pokoju – wyjaśnia ks. prof. Witczyk. – Słowo Boże wlewa w nas Ducha Świętego, który jest absolutnie Duchem pokoju, Duchem postępowania sprawiedliwego i uczciwego, nie posługiwania się mową nienawiści oraz nie stosowania wszelkich form języka przewrotnego lub podstępnego – dodaje biblista.

Jeżeli zatem chcemy żyć w pokoju, widzieć w drugich osobach braci i siostry, powinniśmy sięgać po Pismo Święte, bo taka prawdę objawia nam Ewangelia i osoba samego Chrystusa – tłumaczy ks. prof. Witczyk.

Tydzień Biblijny jest zainaugurowany VI Narodowym Czytaniem Pisma Świętego pod hasłem „Pokój temu domowi”. Ta przypadająca w Niedzielę Biblijną inicjatywa nawiązuje w tym roku do trzyletniego programu duszpasterskiego, który poświęcony jest sakramentowi Eucharystii („Eucharystia daje życie”: 2019 – 2022). Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kościół w Polsce skupia swą tegoroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo, świadectwo. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość tych trzech darów, ich rolę w życiu Kościoła i w dziejach zbawienia świata.

ekai.pl

Zobacz także...

Mamy dwóch nowych szafarzy

Zobacz więcej

Jubileusz 25-lecia posługi czterech naszych szafarzy

Zobacz więcej

Zapraszamy dzieci na Serdeczną Osadę

Zobacz więcej

Rekolekcje „Adoratio” w Niepokalanowie

Zobacz więcej