Maseczki dla parafian

Dzięki ofiarności naszych parafianek zostało uszytych ok. 100 maseczek ochronnych. Nasi kapłani będą je rozdawać w Wielki Piątek od godz. 10:00 w wejściu do dolnego kościoła.