Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Maryja pragnie mówić do Twojego serca

Dodano: 04.11.2020

Czego dziś może nauczyć nas Maryja, ta, która pomimo wielu przeciwności, wiernie trwała przy swoim Synu? Jak zaufać, kiedy wydaje nam się, że kroczymy przez ciemną dolinę, pełną wątpliwości?

Czy w zaganianym świecie, dziś tak pełnym strachu, gniewu i smutku jesteśmy w stanie znaleźć w sobie przestrzeń na usłyszenie Słowa? Czego dziś może nauczyć nas Maryja – ta, która pomimo wielu przeciwności, wiernie trwała przy swoim Synu? Jak zaufać, kiedy wydaje nam się, że kroczymy przez ciemną dolinę, pełną wątpliwości?

Z pomocą przychodzi nam siostra Bożena Hanusiak, pustelnica, która w swojej książce „Maryja mówi do Ciebie” pragnie otworzyć nas na słowa Matki Bożej, pełne miłości i czułości.

Poniżej fragmenty rozważań z książki „Maryja mówi do Ciebie” – wyjątkowego dziennika zawierającego przesłania Matki Bożej, krótkie medytacje oraz cytaty z Pisma Świętego. Zachęcamy do modlitwy i refleksji.

 

1. BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.
Mt 25, 40

Okazuj miłosierdzie. Proszę cię, wychodź do ludzi. Zauważaj ich potrzeby. Każdego dnia ktoś czeka na twoją pomocną dłoń, modlitwę, dobre słowo… Chcę, abyś żył dla bliźnich.

Im więcej dajesz, tym bardziej pomnażasz miłość, jaka jest w tobie. Im więcej okazujesz miłosierdzia, tym bardziej stajesz się podobny do Boga. Wzywam cię: bądź miłosierny.

 

2. ON O CIEBIE DBA

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
1 P 5, 7

Dobrze wykorzystaj każdą chwilę daną ci przez Boga. Duch Święty pragnie zaprowadzać w twoim życiu swój ład. Sprawia, że wszystko jest na właściwym miejscu. Znajdujesz czas na rozmowę z Bogiem, pracę, codzienne obowiązki, spotkanie z drugim człowiekiem i odpoczynek, który także jest wpisany w Boży plan.

Pomagam ci porządkować twoje życie. Odbieram troski, które przysłaniają ci Boga. Moje dziecko, im większa twoja zażyłość z Panem, tym lepiej wykorzystasz dany ci przez Niego czas. Proś co dnia Ducha Świętego, aby tobą kierował, pomagając ci minuta po minucie radośnie pełnić wolę Ojca.

 

3. BÓG SAM WYSTARCZY

Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój!”.
Iz 43, 1

W każdej chwili Bóg patrzy na ciebie jak na swój najdroższy skarb. On dał ci życie i odkupił cię za cenę krwi swego Syna. Twój Zbawiciel zawsze staje w twojej obronie. Osłania cię przed ciosami jedynego oskarżyciela, którego taktyką jest pognębiać, podcinać skrzydła, odwodzić od prawdy… Pozostań czujny na jego podstępne myśli odbierające ci radość. Wierz Bogu, który przez słowo prawdy zawarte w Biblii mówi ci, że jesteś dla Niego wszystkim.

 

4. NIC NIE ODERWIE MNIE OD MIŁOŚCI

On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego łaska na wieki.
Ps 136, 23

Jestem Matką Łaski Bożej. Bóg zapragnął przeze mnie obdarowywać swoje dzieci łaską. Uczynił moje Serce pełnym miłosierdzia, czułości, delikatności… Wielu nie doświadczyło miłości ze strony najbliższych ludzi – ojca, matki – dlatego trudno im wierzyć bez zastrzeżeń w moją czułą miłość.

Im głębszych zranień doznałeś, tym bardziej potrzebujesz doświadczyć, że jestem z tobą. Leczę twoje serce spragnione miłości. Chcę, abyś odkrywał, jak dobra jestem dla ciebie. Prowadzę cię w ramiona Jezusa – twojego Zbawcy. Raduj się moją obecnością przy tobie. Nigdy cię nie pozostawię.

 

5. PAMIĘTAM I CZUWAM

Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrowię cię. Trzeciego dnia pójdziesz do domu Pańskiego.
Iz 38, 5

Dziecko, które płacze, chwyta za serce swoją matkę. Kiedy z twoich oczu płyną łzy, wzruszam się tobą. Jestem przy tobie, aby cię pocieszać.

Jestem Matką, która kocha swoje dzieci i nigdy nie zraża się żadnymi ich słabościami. Gdy ludzie tracą cierpliwość do samych siebie – ja nigdy nie tracę jej do nich. Kiedy zawodzą ich inni – ja jestem jeszcze bliżej, gotowa ich rozumieć.

Moje dziecko, jestem przy tobie, aby cię słuchać. Nie tylko słuchać, ale przynosić ci rozwiązanie w twoich kłopotach. Przychodź do mnie i mów mi o wszystkim. Odmawiaj różaniec, przedkładając mi wszystkie twoje boleści i trudności.

 

*Fragment książki s. Bożeny Marii Hanusiak, „Maryja mówi do ciebie”, wydawnictwo Esprit 2020
**Tytuł, lead, śródtytuły pochodzą od redakcji Aleteia.pl  

aleteia.org

Zobacz także...

Mamy dwóch nowych szafarzy

Zobacz więcej

Jubileusz 25-lecia posługi czterech naszych szafarzy

Zobacz więcej

Zapraszamy dzieci na Serdeczną Osadę

Zobacz więcej

Rekolekcje „Adoratio” w Niepokalanowie

Zobacz więcej