PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA
W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

List pasterski na Wielki Post 2022

LIST PASTERSKI
ARCYBISKUPA  POZNAŃSKIEGO
NA WIELKI POST ROKU PAŃSKIEGO 2022

Umiłowani Archidiecezjanie, Drodzy Siostry i Bracia!

Tegoroczny program duszpasterski przeżywamy pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa. Okazało się, że to hasło nabrało bardzo egzystencjalnego wymiaru w czasie gdy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, i wobec napływu wojennych uchodźców, którzy chronią się w Polsce przed barbarzyńskim atakiem. W tym kontekście pragnę zaprosić Was wszystkich do wielkopostnej refleksji nad życiem wspólnoty Kościoła w czasie przygotowania do świąt paschalnych.

1. Wielki Post

Pewien filozof powiedział, że „to, co najważniejsze, dokonuje się w spotkaniu”. To proste zdanie uzmysławia nam, że powinniśmy podjąć wysiłek wartościowych spotkań. Wielki Post to czas, w którym otrzymujemy szczególną łaskę spotkania z Bogiem i z ludźmi. Bóg wychodzi do nas w cierpiącym Jezusie, który pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy ważni i przez Niego kochani. Post bowiem to droga do wewnętrznej wolności i harmonii, do stawania się prawdziwymi przyjaciółmi Boga.

Podejmijmy więc wysiłek spotkania Jezusa w Jego słowie, w rozważaniu Jego Męki podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a zwłaszcza w sakramentach pokuty i Eucharystii. Niech spotkania z Jezusem uzdalniają nas do wychodzenia do ludzi, zwłaszcza do osób cierpiących i poszukujących Go.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że tegoroczny Wielki Post daje nam możliwość spotkania cierpiącego Jezusa w naszych Siostrach i Braciach, uchodźcach wojennych z Ukrainy. W ich lękach, cierpieniu i traumie wojennej dotykamy – jak mówi papież Franciszek – współczesnych ran Zbawiciela.

2. Wojna w Ukrainie

Na naszych oczach powtarzają się dawne dzieje ludzkiego grzechu, o których tak pisze autor Pierwszej Księgi Machabejskiej: „Gdy zobaczyli wojsko, które szło naprzeciw nim, powiedzieli do Judy: ‘Nas jest tak mało, czy będziemy mogli walczyć z tym tak wielkim, potężnym mnóstwem? A przecież my dzisiaj nic jeszcze nie jedliśmy i sił nam zabrakło’. Juda odparł: ‘Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo Niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba. Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia po to, aby wytępić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. On sam skruszy ich przed naszymi oczami. Wy zaś ich nie obawiajcie się!’” (1 Mach 3,17-22). Jakże aktualne są dzisiaj te słowa Starego Testamentu!

Jak zapewne wiecie, podjąłem wiele inicjatyw, aby wspierać cierpiących z powodu wojny mieszkańców Ukrainy i zabiegać o jej zakończenie. W Środę Popielcową zaapelowałem do Patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusi, Cyryla, prosząc go, by wpłynął na Prezydenta Federacji Rosyjskiej, by zakończył on wojnę. Prosiłem też Patriarchę, aby wezwał żołnierzy rosyjskich do zaprzestania walki i powrotu do Rosji. Mają oni pełne moralne prawo, aby odmówić wykonywania rozkazów.

Ale w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas również jak prowadzić walkę duchową. Dziękuję Wam za modlitwę, post i jałmużnę; duchowe narzędzia walki, z jakich korzystamy, prosząc Boga o ustanie wojny. Proszę Was o dalsze korzystanie z tej duchowej broni przeciw działaniu złego ducha. Nie ma wątpliwości, że to co się dzieje w Ukrainie jest działaniem szatańskim.

3. Synod

Trwający w Kościele Powszechnym synod o synodalności daje nam szczególną sposobność spotkania, by dzielić się doświadczeniem wiary w Boga, doświadczeniem poszukiwania Go. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli się zadania koordynowania spotkań synodalnych. Trzeba znaleźć czas, aby rozmawiać o Bogu, o wierze w Niego i o Kościele. Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują zaproszenie do udziału w spotkaniach synodalnych. Cieszę się z przygotowanych materiałów, zwłaszcza służących do spotkań dzieci i młodzieży. Wykorzystajmy szansę, jaką niesie ze sobą trwający synod. Wspólna droga – na którą zaprosił nas papież Franciszek – jest drogą nadziei. Wymaga ona od nas zaangażowania, ale jedocześnie może być przeżywana jako rzeczywista szansa, a nawet przygoda odkrywania nowych dróg życia i misji Kościoła. Byłoby dobrze, gdyby nasi Siostry i Bracia z Ukrainy, którzy znajdują u nas schronienie przed wojną, włączyli się w spotkania synodalne, poszerzając nasze rozumienia Kościoła.

4. Program duszpasterski

Tegoroczny program duszpasterski przeżywamy pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa. On sam gromadzi nas na Mszy świętej i posyła, abyśmy w naszą codzienność zanosili Jego pokój. Proszę Was, Siostry i Bracia, nie lekceważmy Eucharystii, zwłaszcza w niedziele i święta. Moje zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy z powodu pandemii zaniedbują swój udział we Mszach Świętych.

Nie spodziewaliśmy się, że program duszpasterski będziemy realizować w tak dramatycznym czasie. Dziękuję Wam za otwarte serca, domy, za gotowość dzielenia się tym, co macie. Jako archidiecezja przygotowaliśmy już ponad 500 miejsc we wspólnotach zakonnych, na plebaniach i w domach rekolekcyjnych. Niektórzy z Was otwierają swoje domy i mieszkania dla uchodźców. Serdecznie za to dziękuję! Wyrażam też moją wdzięczność Caritas naszej Archidiecezji i Caritas parafialnym za zaangażowanie w pomoc i koordynowanie działań na rzecz pokrzywdzonych przez wojnę. Caritas Archidiecezji Poznańskiej koordynuje działania punktu rejestracyjnego dla uchodźców na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz prowadzi tam centralny magazyn pomocy, gromadzący dary od mieszkańców Poznania i okolic. Dziękuję też władzom rządowym i samorządowym, wszystkim organizacjom a także osobom prywatnym, które w tej sytuacji spieszą chętnie z pomocą.

5. Dziękczynienie za Nawiedzenie Matki Bożej

Jak zapewne wiecie, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski dnia 3 maja tego roku zaplanowaliśmy archidiecezjalną pielgrzymkę na Jasną Górę. Chcemy wspólnie dziękować Bogu za łaski, jakich doświadczyliśmy podczas peregrynacji Maryi w znaku Ikony Nawiedzenia. Bardzo Was wszystkich zapraszam do udziału w tej pielgrzymce, a księży proboszczów proszę o organizowanie parafialnych pielgrzymek do Częstochowy. Niech nasze wędrowanie do Maryi będzie wyrazem wdzięczności za Jej przybycie na naszą wielkopolską ziemię.

Maryi, Królowej Pokoju, zawierzajmy czas Wielkiego Postu, prosząc, by wybłagała u Boga szybkie zakończenie wojny w Ukrainie, a nam gotowość do otwarcia się na Boga i bliźnich tak, abyśmy odkryli, że to co najważniejsze, dokonuje się właśnie w spotkaniu.

Z serca każdemu i każdej z Was błogosławię!

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
12:45
19:00

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00 
18:30