PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA
W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Kard. Stefan Wyszyński kształtował ducha naszego narodu

Prymas Tysiąclecia swym pasterskim posługiwaniem kształtował ducha naszego narodu. Przypominał, że mamy kochać Naród, jego dzieje, zdrowe obyczaje, język i kulturę oraz jako chrześcijanie pamiętać, że Bóg jest Ojcem wszystkich narodów – mówił o tym abp Wojciech Polak, Prymas Polski 28 stycznia w katedrze warszawskiej. Przewodniczy on Mszy św. w intencji owoców beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.  To trzecie z serii comiesięcznych spotkań w archikatedrze warszawskiej przygotowujących do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

„Przygotowując się wraz z wami, Drodzy Siostry i Bracia, tutaj, w katedrze warszawskiej, do radosnego dnia uroczystej beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biorąc teraz za swoje jego słowa, chciałbym wam powtórzyć, że tutaj przywiozłem ducha Gniezna, ducha Wojciechowego, jako pocałunek pokoju” –  mówił abp Wojciech Polak, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński w homilii wygłoszonej w archikatedrze warszawskiej. Przytaczał on m.in. słowa Prymasa Tysiąclecia wypowiedziane w początkach lutego 1949 roku, kiedy to po swym gnieźnieńskim ingresie (2 lutego) odbywał ingres do katedry warszawskiej (6 lutego).

„Prymas Tysiąclecia nie tylko podziwiał – jak sam mówił – +wspaniały w swej przeszłości naród, ale swym pasterskim posługiwaniem kształtował ducha naszego narodu+. Ze Stolicy Prymasów w Gnieźnie wielokrotnie nam przypominał, że +mamy kochać Naród, jego dzieje, zdrowe obyczaje, jego język i kulturę+. Dodawał zaraz jednak, że +jako chrześcijanie pamiętamy o tym, że Bóg jest Ojcem wszystkich narodów+” – powiedział w homilii abp Polak. Podkreślał za Prymasem Tysiąclecia, że mamy kochać „to, co Naród sam przez wiarę wykształtował”, jednak „mamy też szanować oraz pielęgnować i to, co skądinąd do nas przyszło dobrego”.

„Z szacunku do własnego narodu, z miłości i szacunku dla jego dziejów, dla jego historii i tradycji, musi wypływać również nasz szacunek i nasze otwarcie na innych” – mówił Prymas Polski, odnosząc się  do słów kard. Wyszyńskiego, który wskazywał, że Bóg kocha i pamięta o każdym swoim dziecku. „Trzeba zatem żyć w pokoju i budować pokój. Trzeba darzyć się nawzajem szacunkiem i o wzajemny szacunek zabiegać. Trzeba wyzbywać się uprzedzeń i niszczącej nas nienawiści” – podkreślał Prymas Polski. Przywoływał też słowa Prymasa Tysiąclecia wypowiedziane ze Wzgórza Lecha w Gnieźnie: „Nie do twarzy Narodowi polskiemu wszelki gwałt i przemoc. To nie godzi się z naszą kulturą narodową (…) Jesteśmy narodem, który miłuje wolność. To jest dla nas właściwa atmosfera, którą zdolni jesteśmy utrzymać. Trzeba tylko zrozumieć ducha naszego Narodu, to, co jest mu potrzebne, co Naród ceni, co uszanuje i przyjmuje z uległością, gdy zajdzie tego potrzeba. Ale wszelka przemoc, gwałt i dyskryminacja są obce naszej duchowości i naszej kulturze narodowej”.

Na zakończenie homilii abp Polak życzył wszystkim, by to duchowe przygotowanie do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego było już dziś dla wszystkich źródłem łaski i Bożego błogosławieństwa.

Jako datę cyklicznych spotkań w archikatedrze wybrano 28 dzień miesiąca, aby w ten sposób nawiązać do daty śmierci kard Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1981 r. Oprócz Mszy św. i modlitwy przy sarkofagu Prymasa Tysiąclecia stałym elementem comiesięcznych spotkań w archikatedrze warszawskiej jest też krótka prelekcja przybliżająca postać i duchowość Prymasa Tysiąclecia. Tym razem po Eucharystii prelekcję pt. „Prymas a Naród” wygłosi ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
12:45
19:00

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00 
18:30