Wspólnota Serca Miłości Ukrzyżowanej

Duszpasterz

-

Spotkania

-

Dokładne informacje o bieżących spotkaniach można znaleźć w ogłoszeniach duszpasterskich.