PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA
W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Szafarze Nadzwyczajni

Szafarze Nadzwyczajni

Duszpasterz

ks. Karol Wachowiak

Lider grupy

Sławomir Eliasz

szafarz

Ważnym elementem życia naszej parafii jest udział we mszy świetej, a w sposób szczególny służba parafian przy ołtarzu pańskim. Do takich należy posługa  szafarzy nadzwyczajnych.

Do praktyki – szafarzy nadzwyczajnych – Kościół powrócił po Soborze Watykańskim II.  Wznowiona została ona po to, by umożliwić chorym i starszym ludziom częstsze przyjmowanie Ciała Pańskiego w domach oraz by ułatwić wiernym przyjmowanie Komunii Świętej w kościołach.  W naszej parafii jest ich obecnie czternastu. Wielu z nich  oprócz udzielania  Komunii św., w niedziele i święta w czasie Eucharystii,  udaje się z Ciałem Pańskim do chorych, dając tym samym możliwość trwania w jedności z cierpiącym Chrystusem.

Na zdjęciu: szafarz, Mariusz Pawłowski, udaje się z Komunią Św. do  osoby chorej.