Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Duszpasterz

ks. Łukasz Bąbelek

Lider grupy

Józef Bittner

szafarz

Ważnym elementem życia naszej parafii jest udział we Mszy Świetej, a w sposób szczególny służba parafian przy Ołtarzu Pańskim. Do takich należy posługa  szafarzy nadzwyczajnych.

Do praktyki – szafarzy nadzwyczajnych – Kościół powrócił po Soborze Watykańskim II.  Wznowiona została ona po to, by umożliwić chorym i starszym ludziom częstsze przyjmowanie Ciała Pańskiego w domach oraz by ułatwić wiernym przyjmowanie Komunii Świętej w kościołach.  W naszej parafii jest ich obecnie czternastu. Wielu z nich  oprócz udzielania  Komunii św., w niedziele i święta w czasie Eucharystii,  udaje się z Ciałem Pańskim do chorych, dając tym samym możliwość trwania w jedności z cierpiącym Chrystusem.

Na zdjęciu: szafarz, Mariusz Pawłowski, udaje się z Komunią Św. do  osoby chorej.

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
20:30

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00 
18:30