Strażnicy Eucharystii

Duszpasterz

ks. Ryszard Adamczak

Spotkania

-

Jedną z najpopularniejszych form kultu eucharystycznego jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia zachęca wszystkich do sprawowania Ofiary Eucharystycznej i oddawania czci Jezusowi obecnemu w Eucharystii.

Inicjatorem powstania wspólnoty był sam Pan Jezus posługujący się wiernymi z Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Jego pragnienie bycia, jak najbliżej swoich dzieci, pomagania im, dawania nadziei i miłości. Adoracje Najświętszego Sakramentu stanowią niepowtarzalne przeżycie i niezwykle ważne doświadczenie duchowe dla wiernych. Każda osoba znajdująca czas dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby trwać przed Nim w postawie uwielbienia, szuka Jego samego, gdyż jest On tu Naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem. Nie szuka Go po to, by coś otrzymać, lecz by być usłyszanym i aby móc się w Niego wsłuchiwać.

Celem wspólnoty jest trwanie przed Jezusem Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa naśladując Jezusa poprzez Maryję w życiu codziennym.

Dokładne informacje o bieżących spotkaniach można znaleźć w ogłoszeniach duszpasterskich.