Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół CARITAS powołany został 13.12.1999 roku, a zarejestrowany w CARITAS Archidiecezjalnej w dniu 21.12.1999 roku. Celem Zespołu jest niesienie pomocy osobom indywidualnym i rodzinom, zamieszkałym na terenie Parafii, bez względu na ich wyznanie i pochodzenie.