Odnowa w Duchu Świętym

Lider grupy

Jan Kołacki

Spotkania

-

Grupa powstała w 1983 roku. Pierwszym opiekunem grupy był ks. Eugeniusz Leosz. Grupa przyjęła nazwę „Pielgrzym”. Raz w tygodniu grupa bierze udział w spotkaniach modlitewnych, w których uczestniczy około 25 osób. Charyzmatem grupy jest modlitwa wstawiennicza i rozważanie pisma świętego. Członkowie grupy pogłębiają swój charyzmat przez uczestnictwo w seminariach, rekolekcjach oraz czuwaniach w Częstochowie i Tulcach.

22 marca 2003 Odnowa obchodziła 20-lecie istnienia, na którym obecny był i wygłosił konferencję założyciel Odnowy w Duchu Św. W Polsce ks. prof. Marian Piątkowski. Lider grupy, Jan Kołacki organizuje pielgrzymki do sanktuarium Maryjnych, w których uczestniczą także sympatycy grupy.

Dokładne informacje o bieżących spotkaniach można znaleźć w ogłoszeniach duszpasterskich.