Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Ministranci

Ministranci

Duszpasterz

ks. Łukasz Bąbelek

Prezes Ministrantów

Łukasz Zieliński

Kontakt

Spotkania

kandydaci - w soboty o 10:00
młodsi - w soboty o 10:30
starsi - w I pon. m-ca o 19:00.

Strona internetowa

Ministranci służą Bogu, przyczyniają się do tego, by liturgia była piękna.

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych
Usługuje, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne, potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po zakończeniu Eucharystii.

Ministrant jest tym, który niesie znaki
Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i mają dla niej szczególnie ważne znaczenie. Mają ona ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien sam być znakiem
Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Ministranci w naszej parafii podzieleni są na poszczególne stopnie:

  1. Kandydat – jest się nim od momentu włączenia do grona kandydatów – do momentu pełnego przyjęcia do wspólnoty mnistranckiej. W tym czasie chłopcy przygotowują się do służby. Ich strojem jest sama komża, którą otrzymują w momencie włączenia do grona kandydatów. 
  2. Ministrant młodszy – strojem ministranta młodszego jest czerwony kołnierz i sutanka oraz komża.
  3. Ministrant starszy – zostaje się nim pod koniec szkoły podstawowej, z nominacji księdza opiekuna i prezesa ministrantów. Strój ministranta starszego to biała alba przepasana cingulum.
  4. Lektor – ministrant, który został odpowiednio przygotowany do swojej posługi poprzez ukończenie specjalnego kursu lektorskiego. Lektor zostaje ustanowiony przez biskupa w Katedrze Poznańskiej. Strojem lektora jest alba przepasana cingulum oraz krzyż lektorski, który został mu wręczony przez biskupa.
  5. Ceremoniarz – najwyższy stopień ministrantury. Zostaje się nim po ukończeniu specjalnego kursu ceremoniarskiego. Ceremoniarz, podobnie jak lektor, zostaje ustanowiony przez biskupa w Katedrze Poznańskiej. Strój ceremoniarza to alba przepasana cingulum oraz krzyż ceremoniarski, który został mu wręczony przez biskupa.