PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA
W ŚREMIE

Wiara rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Chrystusa. Te znane słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian (10,17) uprzytamniają nam, jak aktualna i  nagląca staje się potrzeba poznawania i medytowania Bożego Słowa. Przylgnięcie do Słowa Życia, dynamiczna więź z Nim może być miernikiem stanu naszej duszy, naszej wiary.

W celu pogłębienia rozumienia Pisma Świętego oraz kształtowania duchowości i  kultury biblijnej zarówno w duszpasterstwie, jak i w formacji indywidualnej wiernych, Konferencja Episkopatu Polski powołała Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Ksiądz Arcybiskup natomiast, dekretem z dnia 20 lutego 2006 r., ustanowił struktury tegoż Stowarzyszenia i powołał Moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej.

Ogólnopolskie zjazdy moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego (odbyły się 8 kwietnia i 10 czerwca 2006 r. w Warszawie) zaowocowały wypracowaniem wspólnych inicjatyw duszpasterskich, promujących apostolstwo biblijne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do twórczej przygody z Bożym Słowem, pamiętając o wezwaniu Papieża Benedykta XVI: budować życie na Chrystusie, z  radością przyjmując Jego słowo i wcielając w życie Jego nauczanie: oto… program! Jest rzeczą naglącą, aby powstało nowe pokolenie apostołów, zakorzenionych w  Słowie Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwanie naszych czasów i gotowych szerzyć wszędzie Ewangelię (z Orędzia na XXI Światowy Dzień Młodzieży).

 

Opiekun: ks. Jacek Maciudziński

Spotkania: w środę o godz. 19.30

Szczęść Boże! 

Dziękujemy wszystkim osobom, które nie mogąc uczestniczyć w Eucharystii, składają dar ofiary materialnej przekazywanej przez konto parafialne. Dzięki tej pamięci można realizować wydatki związane z utrzymaniem kościoła i parafii.

Serdeczne Bóg zapłać!
Ks. Proboszcz Ryszard Adamczak


Konto bankowe parafii

PKO BP SA w Śremie 69 1020 4160 0000 2702 0048 3354