PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA
W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny

Duszpasterz

ks. Łukasz Bąbelek

Spotkania

w środy o godz. 19:30

Wiara rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Chrystusa. Te znane słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian (10,17) uprzytamniają nam, jak aktualna i  nagląca staje się potrzeba poznawania i medytowania Bożego Słowa. Przylgnięcie do Słowa Życia, dynamiczna więź z Nim może być miernikiem stanu naszej duszy, naszej wiary.

W celu pogłębienia rozumienia Pisma Świętego oraz kształtowania duchowości i  kultury biblijnej zarówno w duszpasterstwie, jak i w formacji indywidualnej wiernych, Konferencja Episkopatu Polski powołała Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Ksiądz Arcybiskup natomiast, dekretem z dnia 20 lutego 2006 r., ustanowił struktury tegoż Stowarzyszenia i powołał Moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej.

Ogólnopolskie zjazdy moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego (odbyły się 8 kwietnia i 10 czerwca 2006 r. w Warszawie) zaowocowały wypracowaniem wspólnych inicjatyw duszpasterskich, promujących apostolstwo biblijne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do twórczej przygody z Bożym Słowem, pamiętając o wezwaniu Papieża Benedykta XVI: budować życie na Chrystusie, z  radością przyjmując Jego słowo i wcielając w życie Jego nauczanie: oto… program! Jest rzeczą naglącą, aby powstało nowe pokolenie apostołów, zakorzenionych w  Słowie Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwanie naszych czasów i gotowych szerzyć wszędzie Ewangelię (z Orędzia na XXI Światowy Dzień Młodzieży).

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
12:45
19:00

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00    
18:30