Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Duchowa Adopcja

Duchowa Adopcja

Duszpasterz

-

Spotkania

-

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, która po raz pierwszy została podjęta w naszej parafii 25 marca 2000 r i zapoczątkowała coroczne przyrzeczenia w Święto Zwiastowania Pańskiego, jest modlitwą w obronie poczętego życia (zagrożonego zabiciem w łonie matki). Rozpoczyna się ona od złożenia przyrzeczenia i trwa dziewięć miesięcy. Polega na codziennym odmawianiu modlitwy „Panie Jezu…” oraz rozważaniu jednej tajemnicy różańca (1 x Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Mario, 1 x Chwała Ojcu).

 

Codzienna Modlitwa

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem św. Józefa,
człowieka zawierzenia,

który opiekował się Tobą po urodzeniu
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/am,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

 

„Bronić życia i umacniać je, czcić i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi,

powołując go, jako swój żywy obraz – do udziału w Jego panowaniu nad światem”.

Jan Paweł II – Evangelium Vitae, 42

 

CENTRALNY OŚRODEK KRZEWIENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
JASNA GÓRA
ul. O. A. Kordeckiego 2
PL 42-225 Częstochowa 25 Tel.: +48 34 3-777-415
mail: adopcja.duchowa@jasnagora.pl    

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
12:45
19:00

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00 
18:30