Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie,

Archidiecezja Poznańska

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Duszpasterz

ks. Sławomir Rzepka

Spotkania

Msza Święta w I poniedziałek miesiąca o godz. 18:00, po Eucharystii spotkanie w Auli Jana Pawła II

“Dobrze żyć to wiele – Dobrze umrzeć to wszystko…”

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci
jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać:
– dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
– dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
– dla wszystkich – dobrą i szczęśliwą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia:
– kierują często swe myśli ku wieczności,
– starają się wystrzegać grzechu, aby wzrastać w dobru i w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem uniwersalnym.
Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę. Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także do udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

GRUPY APOSTOLSTWA:
– żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i Świętego Józefa,
– mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw,
– uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach świętych w ich intencji.

ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI:

  • I stopień:
    wyrażenie zgody i wpis do Księgi stowarzyszania, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.
  • II stopień:
    wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem trzech Zdrowaś Maryjo – z dodaniem na końcu: Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci – mód się za nami, Święty Józefie – módl się za nami.
  • III stopień:
    modlitwa przypisana dla II stopnia oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

PODJĘTE MODLITWY SĄ ZOBOWIĄZANIEM DOBROWOLNYM
Członkowie ADS należący do Parafii N.S.J. na Jezioranach uczestniczą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Eucharystii, sprawowanej w intencji żyjących i zmarłych członków ADS, a po niej mają spotkanie formacyjne pod przewodnictwem Kapłana – opiekuna ADS I Zelatorek, które odbywają się w auli Jana Pawła II
W każdy poniedziałek miesiąca odmawiają przed wieczorną Eucharystią Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej w intencjach ADS. Poza tym czynnie uczestniczą w życiu Parafii.

HISTORIA APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci w obecnej formie zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X w 1908 roku z główną siedzibą we Francji. W Polsce opiekunami Stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny, którzy swoją siedzibę mają w Górce Klasztornej. W dniu 23 października 2016 parafialna wspólnota ADS obchodziła 20-lecie swego istnienia i działalności.

ZAPISY
Wszystkich chętnych, którym zależy na świętej śmierci dla siebie i innych zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi. Zapisy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po mszy św. o godz. 18.00 w Auli Jana Pawła II na spotkaniu formacyjnym ADS, a także poprzez osobisty kontakt osób zainteresowanych wstąpieniem z członkami ADS, którzy chętnie służą swoją pomocą i pośrednictwem. Także do nas, choć o tym nie myślimy, odnosi się powiedzenie: „Bóg widzi, czas ucieka, śmierć mnie goni, wieczność czeka”.