Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej

W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami wprowadzonymi przez organy władzy Ksiądz Arcybiskup Metropolita przedłużył obowiązywanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej.