Wierni korzystający z dyspensy zobowiązani są do podjęcia innych form pokuty, takich jak modlitwa, jałmużna czy uczynki pobożności.