Spotkania kolędowe

Informujemy, że w związku z pandemią kolędę przeżywać będziemy w zmienionej formie. Nie będzie indywidualnych odwiedzin przez kapłanów. Natomiast będą spotkania poszczególnych wiosek, mieszkańców ulic i bloków w kościele na specjalnym nabożeństwie. Zaproszenia dla parafian…