PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA
W ŚREMIE, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Biskup Szymon Stułkowski nowym biskupem płockim

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem płockim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona STUŁKOWSKIEGO.

Warszawa, 22 października 2022 roku.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

List gratulacyjny Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Kościół w Polsce, w tym szczególnie archidiecezja poznańska, tj. biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy wyrażają ogromną radość oraz wdzięczność Panu Bogu za nominację Waszej Ekscelencji na urząd Biskupa Płockiego. Modlimy się wspólnie w intencji Księdza Biskupa, prosząc o wszelkie łaski, potrzebne dla owocnego sprawowania tej posługi.

Prosimy Ducha Świętego, aby wzorem w pełnieniu tej misji był zawsze Chrystus Dobry Pasterz, który w scenie umywania nóg apostołom ukazał nam istotę biskupiego posługiwania: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15). Ten gest pokornego sługi jest związany ze służbą miłości (J 13,34-35).

W takiej chwili dziękujemy jak najserdeczniej papieżowi Franciszkowi za jego życzliwość dla naszej archidiecezji oraz osoby Nominata. Składamy podziękowanie Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce arcybiskupowi Salvatore Pennacchio za dostrzeżenie talentów Waszej Ekscelencji, niezwykłej aktywności i umiłowania świeckich w Kościele.

Niech Maryja, Matka Kościoła, będzie dla Ciebie, drogi Szymonie, mistrzynią w słuchaniu słowa Bożego i gotowości do jego wypełniania w wytrwałości wiary, ufnej nadziei i gorącej miłości.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 22 października 2022 roku

_________________
Jego Ekscelencja
Biskup Szymon STUŁKOWSKI
Biskup Płocki Nominat

Msze Święte

NIEDZIELA
07:30
09:00
10:15    suma
11:30    z dziećmi   
12:45
19:00

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
07:00    
18:00    
18:30    

SOBOTA
07:00 
18:30