Na zdjęciu: obraz św. Walentego z fary poznańskiej (fragment).