bp Grzegorz-Rys 

Wielkopostne rekolekcje
wygłoszone przez
bp. Grzegorza Rysia
w poznańskim kościele oo. dominikanów

 

nagrania audio

rekolekcje internetowe o. Adama Szustaka