ks. Łukasz Maćkowiak

WIKARIUSZ
ks. Łukasz Maćkowiak
urodzony: 24.08.1984
święcenia: 21.05.2009

Poprzednie parafie:
+ 2009-2011  wikariusz w parafii pw. św. Brata Alberta w Kościanie
+ 2011-2016  wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Krobi
+ 2016-obecnie wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie