ruiny-synagogi-w-kafarnaumbudowany na pozostałościach po domu św. Piotra.

ruiny-synagogi-w-kafarnaumbudowany na pozostałościach po domu św. Piotra.

Na I planie ruiny synagogi w Kafarnaum, w tle kościół zbudowany na pozostałościach po domu św. Piotra.