80220191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej-Pożegnanie