71520191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej-Błogosławieństwo Dzieci