71320191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej-Błogosławieństwo Dzieci