70520191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej