68920191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej