68320191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej-Anioł Pański