66320191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej