65720191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej