65620191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej