65020191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej