64420191028-Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej