04620140525-Mszasww25lecieposługikapłańskiejksRyszarda