04020140525-Mszasww25lecieposługikapłańskiejksRyszarda