02620140525-Mszasww25lecieposługikapłańskiejksRyszarda