01920140525-Mszasww25lecieposługikapłańskiejksRyszarda