01720140525-Mszasww25lecieposługikapłańskiejksRyszarda