00120140525-Mszasww25lecieposługikapłańskiejksRyszarda