Chrzest

Pierwszym sakramentem i podstawą do przyjęcia kolejnych jest CHRZEST ŚWIĘTY, który wszczepia ochrzczonego w Chrystusa i rodzi go do nowego życia. To brama wszystkich sakramentów. Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga.

Nazywamy go:

  • darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
  • łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
  • chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
  • namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza);
  • oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem;
  • szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd;
  • obmyciem – ponieważ oczyszcza;
  • pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga